Select Page

وجود ذرات روغن در گازهای نشتی محفظه‌های میل‌لنگ روی عمر کاری قطعات موتور و ورودی (intake) و همچنین خروجی وسائل نقلیه موتوری موثر است. تعیین کارایی سیستم‌های جداساز بخار روغن از آنجایی که به شرایط کاری نقشه عملیاتی موتور وابسته است، بسیار پیچیده می‌باشد. روش‌های وزنی رایج برای ارزیابی انتشار بخار روغن، علیرغم هزینه‌های بالا، اطلاعات به نسبت ضعیفی فراهم می‌کنند.

با استفاده از روش اندازه‌گیری درخط TOPAS با ترکیب یک روش وزنی هوشمند، می‌توان در کمتر از یک روز نقشه‌های عملیاتی کامل موتور تهیه کرد.

تست ریگ نشتی موتور برای تعیین وزنی و فوتومتریک میزان روغن – مدل BBT 143


bbt_143تست‌ریگ نشتی موتور مدل BBT 143 یک سیستم فشرده اندازه‌گیری برای تعیین میزان قطرات روغن گازهای محفظه میل‌لنگ (blow-by) در تست‌ریگ‌های موتور می‌باشد. در این سیستم از دقت یک روش اندازه‌گیری وزنی (دستگاه اندازه‌گیری وزنی GMS 141) و هم سرعت یک روش اندازه‌گیری غلظت نوری (فوتومتر آئروسل فرآیند مدل PAP 610) استفاده شده‌است.

به‌واسطه طراحی تست ریگ نشتی موتور و همچنین تک تک دستگاه‌ها، این اندازه‌گیری‌ها برای استند تست‌های موتور بسیار کارآمد می‌باشند. با ترکیب سیستم اندازه‌گیری وزنی GMS 141 با فوتومتر آئروسل فرآیند مدل PAP 610، اندازه‌گیری‌های مربوط به مصرف روغن برای ترسیم نقشه‌های مشخصه موتور را با کمترین تلاش و زمان می‌توان انجام داد.

همچنین فوتومتر آئروسل فرآیند PAP 612 امکان اندازه‌گیری نشتی روغن و فیلم‌های روغن در لوله‌ها را فراهم می‌سازد.

سیستم اندازه‌گیری وزنی – مدل GMS 141


gms_141سیستم اندازه‌گیری وزنی GMS 141 امکان تعیین آسان میزان روغن موجود در جریان نشتی (blow-by) پس از جداسازهای بخار روغن را توسط یک صفحه فیلتر یا فیلتر کارتریج مستقیماً روی موتور استند یا استند تست موتور را فراهم می‌سازد.

کاهش مصرف روغن به همراه کاهش ساییدگی اجزا از مهم‌ترین پارامترها برای رسیدن به استانداردهای مطلوب موتورهای پیستونی می‌باشند.

جداسازهای بخار روغن از اجزای اصلی یک تهویه محفظه میل‌لنگ هستند که از لحاظ افت فشار و جریان روغن ارزیابی می‌شوند.

فوتومتر آئروسل فرآیند – مدل PAP 610


pap_610فوتومتر آئروسل فرآیند مدل PAP 610 از محصولات شرکت TOPAS است که به منظور اندازه‌گیری غلظت جرمی در آئروسل‌های نشتی موتور برای جاهایی که احتیاج به اندازه‌گیری غلظت جرمی در محل می‌باشد، طراحی شده‌است. این دستگاه مکمل سیستم اندازه‌گیری وزنی GMS 141 است. سیستم اندازه‌گیری وزنی GMS 141 برای کالیبراسیون PAP 610 استفاده می‌شود.

فوتومتر آئروسل فرآیند – مدل PAP 612


pap_612فوتومتر آئروسل فرآیند مدل PAP 612 ترکیبی از روش جذب در خط و فوتومتر پراکندگی نور (ES) برای اندازه‌گیری نشتی محفظه‌های احتراق (تعیین غلظت آئروسل) با دو طول موج است که تحت شرایط فشار بالا و پایین کار می‌کند.

این دستگاه اصولاً برای تحقیقات محفظه‌های میل‌لنگ موتورهای احتراقی طراحی شده‌است. بنابراین می‌بایست از توسعه و آزمایش سیستم‌های فیلتر پشتیبانی کند. این با توجه به طراحی فشرده، قابل استفاده در تست‌ریگ‌های موتور، تست‌ریگ‌های نوسانی (swivelling test rigs)، شرایط آزمایشگاهی و همچنین کاربردهای میدان می‌باشد.

تست ریگ برای سیستم‌های تهویه محفظه میل لنگ / جداسازهای بخار روغن - مدل SPT 140


spt_140تست ریگ جداساز روغن مدل
SPT 140 برای پروسه‌های خودکار تست برای کسب نتایج با توجه به قوانین جریان و راندمان وزنی و کسری حذف ذرات طراحی شده‌است. در سیستم‌های تهویه محفظه میل‌لنگ از جداسازهای روغن به منظور کاهش مصرف روغن و مهم‌تر از آن کاهش نرخ‌های انتشار نهایی موتور استفاده می‌شود. همچنین ممکن است باقیمانده‌های روغن سوخته در خروجی روی کاتالیست‌ها اثر منفی گذارند. سیستم‌های تهویه محفظه میل‌لنگ (CCV) با اندازه‌گیری پارامترهای زیر در میزهای تست موتور بهینه‌سازی می‌شوند:

  • راندمان کسری جذب ذرات
  • منحنی تخلیه (فشار و جریان حجمی)
  • منحنی تنظیم فشار
  • نشتی

اکنون تعداد بیشتری از تولیدکنندگان جداسازهای بخار روغن از میزهای تست مخصوص مانند SPT 140 به منظور مطالعه کارایی و بهنیه‌سازی طراحی جداسازها از طریق شبیه‌سازی پارامترهای فوق استفاده می‌کنند. نمونه در حالت فشار بالا و فشار پایین توسط یک آئروسل تحت شرایط کنترل شده (نرخ جریان جرمی، دما) تست می‌شود. محیط نمونه نیز از لحاظ دمایی کنترل می‌شود. روغن جدا شده و روغنی که از جداساز گذشته است بسته به نرخ جریان حجمی اندازه‌گیری می‌شود. اندازه‌گیری از روش وزنی توسط یک فیلتر میکرونی انجام می‌شود. جرم روغن نشتی از جداساز به صورت آنلاین اندازه‌گیری می‌شود. همچنین نشتی روغنی که از جداساز گذشته را نیز می‌توان اندازه گرفت. این تست ریگ، شرایط کارکرد طبیعی جداسازهای بخار روغن را شبیه‌سازی می‌کند. ثبت منحنی تنظیم فشار با اندازه‌گیری “فشار در سیستم تهویه محفظه احتراق” بر حسب “فشار هوای ورودی” در چندین نرخ جریان حجمی مختلف انجام می‌شود.

راندمان کسری حذف ذرات نیز تبدیل به یک پارامتر مهم در تحقیقات اخیر شده‌است.