Select Page

تست استند فیلتر / فیلترهای کامل

PAF 111

سیستم تست فیلتر هوای کابین (فیلتراسیون ذرات)

AFC 132 QC HEPA

سیستم تست کنترل کیفیت فیلتر کامل هپا

TDC 584

کابین تهویه ایزوپروپیل برای تست فیلترهای  هوا بر اساس استاندارد ISO 16890-4

ABP 115

سیستم تست فیلتر هوای ورودی (intake air)

AFS 155

سیستم تست نشتی با نوار روغن

ALF 114

سیستم تست فیلتر هوای عمومی

AFS 150

سیستم اتوماتیک تست فیلتر اسکن فیلتر HEPA/ULPA 

PAF 112

سیستم تست فیلتر هوای کابین (جذب گاز)

AFS 152

سیستم دستی تست فیلتر اسکن فیلتر HEPA/ULPA 

تست استند فیلتر / اجزای کامل

DHP 145

سیستم تست نشتی

VCT 121

سیستم تست فیلترهای جارو برقی

TDC 584

کابین تهویه ایزوپروپیل برای تست فیلترهای  هوا بر اساس استاندارد ISO 16890-4

تست استند فیلتر / فیلتر مدیا

AFC 131

سیستم تست فیلتر مدیا

MBP 116

سیستم تست فیلتر مدیا

AFC 133

سیستم تست فیلتر مدیای قابل شستشو

اندازه‌گیری نشتی گازهای محفظه احتراق

GMS 141

سیستم اندازه‌گیری وزنی

SPT 140

سیستم تست جداسازهای بخار روغن

BBT 143

تست ریگ نشتی موتور برای تعیین وزنی و فوتومتریک میزان روغن