Select Page

تست ریگ نشتی موتور برای تعیین وزنی و فوتومتریک میزان روغن – مدل BBT 143

تست‌ریگ نشتی موتور مدل BBT 143 یک سیستم فشرده اندازه‌گیری برای تعیین میزان قطرات روغن گازهای محفظه میل‌لنگ (blow-by) در تست‌ریگ‌های موتور می‌باشد. در این سیستم از دقت یک روش اندازه‌گیری وزنی (دستگاه اندازه‌گیری وزنی GMS 141) و هم سرعت یک روش اندازه‌گیری غلظت نوری (فوتومتر آئروسل فرآیند مدل PAP 610) استفاده شده‌است.

به‌واسطه طراحی تست ریگ نشتی موتور و همچنین تک تک دستگاه‌ها، این اندازه‌گیری‌ها برای استند تست‌های موتور بسیار کارآمد می‌باشند. با ترکیب سیستم اندازه‌گیری وزنی GMS 141 با فوتومتر آئروسل فرآیند مدل PAP 610، اندازه‌گیری‌های مربوط به مصرف روغن برای ترسیم نقشه‌های مشخصه موتور را با کمترین تلاش و زمان می‌توان انجام داد.

همچنین فوتومتر آئروسل فرآیند PAP 612 امکان اندازه‌گیری نشتی روغن و فیلم‌های روغن در لوله‌ها را فراهم می‌سازد.

مزایا

• تعیین میزان روغن موجود در گازهای نشتی در محدوده غلظت وسیع

• هماهنگ با تست استندهای موتور

• اندازه‌گیری در جریان کامل blow-by (تا جریان l/min 300؛ امکان اندازه‌گیری جریان جانبی در نرخ‌های بالا برای جریان حجمی blow-by)

• جبران افت فشار دستگاه‌ها (تست فیلتر)

• محفظه اندازه‌گیری حرارت‌دیده GMS 141 و PAP 610

کاربردها

• تعیین میزان روغن در نشتی موتور در تست استندهای موتور

• ارزیابی جداکننده‌های بخار روغن در تست استندهای موتور

• پایش آن‌لاین غلظت آئروسل‌های بخار روغن

دانلود

• برگه اطلاعات فنی

محصولات مشابه

SPT 140 

سیستم تست جداساز بخار روغن

تولید آئروسل

GMS 141 

سیستم اندازه‌گیری وزنی

تولید آئروسل