Select Page

پروب نمونه برداری مستطیلی شکل - مدل SYS 529

پروبهاینمونهبرداری دایرهای شکل هنوز تولید و عموماً برای شرایط جریان ایزوکینتیک استفاده می‌شوند. اما کاربران روزبهروز بیشتر متوجه مزایای پروبهای نمونهبرداری مستطیلیشکل می‌شوند.

پروبهای نمونهبرداری TOPAS مدل (SYS 529) دارای یک دهانه مستطیلیشکل هستند که به تدریج تبدیل به یک کانکتور لولهای استوانهای تبدیل میشود. طراحی پروب بر اساس استاندارد EN ISO 14644 بخش 3 انجام شده که بیشینه نسبت عرض به ارتفاع 1 به 6 را معین کردهاست.

در پروسه تولید، تمامی سطوح داخلی کاملا صیقل داده شدهاند تا از رسوب مواد و به تبع آن ایجاد خطا در نتایج آزمون جلوگیری شود.

 

مزایا

• اسکن دقیق تمام سطح فیلتر

بر خلاف پروبهای دایرهای که به ناچار تعدادی از سطوح به خوبی اسکن نمی شوند، طراحی مستطیلیشکل امکان اسکن دقیق و کامل سطح فیلتر حتی در گوشهها را نیز فراهم میسازد.

• طراحی بر اساس استاندارد EN برای اتاق‌های تمیز

پروب‌های نمونه‌برداری مستطیلی‌شکل بر اساس استاندارد DIN EN ISO 14644-3 که در آن الزامات تست طبقه‌بندی اتاق‌های تمیز بیان‌شده، طراحی شده‌اند.

• زمان کوتاه‌تر انجام آزمون فیلتر

نرخ اسکن پروب‌های مستطیلی‌شکل به دلیل ارتفاع کمتر پروب، در مقایسه با پروب‌های دایره‌ای کمتر است. از طرف دیگر هر چه عرض بیشتر باشد، تعداد دفعات انجام اسکن روی سطح کاهش می‌یابد و در نتیجه زمان انجام آزمون کمتر می‌شود.

• نمونه‌برداری دقیق‌تر

شکل دایره‌ای پروب‌های معمولی به دلیل زمان‌های اسکن متفاوت نقاط روی سطح فیلتر، ایجاد یک خطای سیستماتیک می‌کند. در پروب‌های مستطیلی شکل بر این مشکل غلبه شده است و به همین دلیل یک اندازه‌گیری دقیق را به همراه دارد.

 

دانلود

• برگه اطلاعات فنی

محصولات مشابه

TDD 590 

جداساز حرارتی

تولید آئروسل

DEHS 

مایع آئروسل برای اتمایزر

تولید آئروسل

SYS 520 

سیستم سوئیچ نمونه‌برداری

تولید آئروسل

SYS 525 

سیستم نمونه‌برداری برای خطوط فشار

تولید آئروسل

SCB 910 

دمنده جانبی کانال

تولید آئروسل

DDU 570 

خشک‌کننده نفوذی

تولید آئروسل

Emery 

مایع آئروسل برای اتمایزر

تولید آئروسل