Select Page

فوتومتر آئروسل فرآیند – مدل PAP 610

فوتومتر آئروسل فرآیند مدل PAP 610 از محصولات شرکت TOPAS است که به منظور اندازه‌گیری غلظت جرمی در آئروسل‌های نشتی موتور برای جاهایی که احتیاج به اندازه‌گیری غلظت جرمی در محل می‌باشد، طراحی شده‌است. این دستگاه مکمل سیستم اندازه‌گیری وزنی GMS 141 است. سیستم اندازه‌گیری وزنی GMS 141 برای کالیبراسیون PAP 610 استفاده می‌شود.

مزایا

• اندازه‌گیری عبوری با تفکیک‌پذیری زمانی بالا با 2 طول موج

• تصحیح دمایی خودکار مونتاژ الکترونیک

• تمیز کردن پنجره‌های فرآیند

• محفظه اندازه‌گیری مقاوم در برابر حرارت (درجه حرارت بیشینه توسط کنترل‌کننده دمایی ایمنی محدود می‌شود)

• درزبندی‌های از جنس FKM/FPM (مقاوم در برابر روغن و دما)

• نرم افزار تحت ویندوز PAPWin برای کالیبراسیون، و  اکتساب داده‌ها

کاربردها

• سنجش عبوری آئروسل روغن برای محفظه‌های تهویه میل‌لنگ در موتورهای احتراقی

• پایش غلظت در تولیدکننده‌های آئروسل روی تست استندهای بخار روغن (SPT 140)

• پایش در خط (in-line monitoring) جداکننده‌های آئروسل

• پایش اندازه متوسط ذرات آئروسل زیر میکرون

اصول

یک جریان آئروسل با غلظت بالا از مجرای مخصوص عبور می کند که باعث کاهش شدت نور تابشی در جهت انتشار می‌شود.

می‌توان نشان داد که اندازه‌گیری کاهش شدت نور برای دو طول موج مختلف، اطلاعاتی در مورد غلظت و اندازه متوسط ذرات آئروسل به ما می‌دهد.

یک شاخص مستقیم برای اندازه ذرات، نرخ خاموشی (extinction ratio)  می‌باشد.

دانلود

• برگه اطلاعات فنی

محصولات مشابه

LAP 322 

طیف‌سنج اندازه ذرات آئروسل

تولید آئروسل

LAP 340

پارتیکل کانتر اتاق تمیز

تولید آئروسل

FAS 362 

پارتیکل کانتر برای مایعات

تولید آئروسل

PAM 510 

مانیتور آئروسل فرآیند

تولید آئروسل

PAP 612 

فوتومتر آئروسل فرآیند

تولید آئروسل